Kennisbank

Regels
bijgewerkt op 8 dag(en) geleden

Op de ThinkCraft server worden straffen uitgedeeld door de Helpers, Moderators, Administrators of de eigenaar van de server. Elk van hen streeft er naar om iedereen op de server op een gelijke wijze te behandelen. Dat geldt dus ook voor het geven van een straf. Hieronder zijn alle type straffen weergegeven en wordt tevens aangegeven wanneer je die krijgt.

Elke situatie is echter anders. en daarom kan degene die de straf uitdeelt op basis van de situatie en zijn persoonlijke beoordeling tot een afwijkende straf komen.

Daar komt bij dat het onmogelijk is om alle situaties in de regels op te nemen. Waardoor het kan voorkomen dat een staflid ingrijpt op iets dat niet letterlijk in de regels vermeld staat. Hierbij gaat het vaak om een situatie waarbij het denkbaar is dat wat gedaan wordt niet toegestaan is.

Lichte overtredingen

Overtreed je een van deze regels? Dan krijg je meestal een waarschuwing. (Al dan niet mondeling of via een warn)

 • Licht schelden.
 • Spammen, caps, zinnen herhalen.
 • Herhaaldelijk zeuren om een rank.
 • Blijven vragen om hulp nadat er gezegd is dat je een ticket moet maken.
 • Op zoek gaan naar een Minecraft relatie door gebruik te maken van de openbare chat.
 • Het herhaaldelijk gebruiken van koosnamen zoals liefje, schatje, en dergelijke in de openbare chat.
 • Vragen om contactgegevens in de chat zonder dat het persoonlijk gericht is.
 • Brutaal of bijdehand zijn.
 • Het niet Nederlands praten op ThinkCraft.
 • Het online zijn met meer dan 1 alternatief account.
 • Het niet melden van buggs


Middelmatige overtredingen

Overtreed je een van deze regels? Dan is je ban meestal een week.

 • Een of meerdere waarschuwingen negeren.
 • Iemands familie beledigen.
 • Vuile taal.
 • Discriminerende opmerkingen of grappen maken.
 • Schelden, bijvoorbeeld met ziekten.
 • Naakte skin.
 • AFK-machine maken cq. gebruiken zodat je niet gekickt wordt voor afwezig zijn.
 • Mede users pesten door bijvoorbeeld de omgeving rond zijn/haar huis met opzet te vernielen.
 • Gebruik een gepaste nickname op de server. Wanneer je nickname niet gepast is zal je verzocht worden om je nickname te veranderen. Doe je dit niet dan heb je kans op een ban van 30 dagen krijgen. Als je nickname na die 30 dagen niet veranderd is, zal je opnieuw 30 dagen een ban krijgen. Het staflid zal altijd zelf een inschatting maken of de naam toegestaan is of niet. Om een beeld te geven wat niet toegestaan is, gebruik dan in ieder geval niet het volgende in je naam:
  • Oorlog gerelateerde zaken die als aanstootgevend kunnen worden ervaren.
  • Namen van personen die schuldig bevonden zijn aan criminele daden.
  • Overige zaken die al benoemd zijn in de regels.
  • Eigen inschatting moderator of admin.
  • Overige illegale zaken.
  • Scheldwoorden
  • Beledigingen
  • Misdaad
  • Ziektes


Zware overtredingen

Overtreed je een van deze regels? Dan ligt een ban meestal tussen de 1 en 3 maanden.

 • Het maken van geslachtsdelen, sextoys en soortgelijke zaken.
 • Het hebben van illegale items, oftewel, items die niet te verkrijgen behoren te zijn.
 • Lag machine maken, bijvoorbeeld met behulp van redstone of spawners.
 • Het maken van playertraps.
 • Uitbeelden van scheldwoorden.
 • Liegen tegen helpers/moderators/admins.
 • Chanteren.
 • Het misbruik maken van iemand functie, titel, naam of bekende site. Dus van admin, moderator of een bekende Minecraft website.
 • Adverteren voor andere servers. Hieronder vallen alle IP/DNS (web)-adressen in de chat anders dan de ThinkCraft-sites. Het praten erover en/of vragen ernaar valt hier ook onder.
 • Mods of resource packs gebruiken die je een voordeel opleveren ten opzichte van andere spelers. Dus geen gebruik maken van bijvoorbeeld hack clients, diamond compass of x-ray (mod/resource pack). We doen geen hack controle op verzoek, we controleren zelf regelmatig. Toegestane mods vind je hier.
 • Spelen met een ander Minecraft account nadat je een jail, mute of ban hebt gehad (het omzeilen van een straf).


Zeer zware overtredingen

Overtreed je een van deze regels? Dan krijg je geen unban meer.

 • Zwaar schelden, herhalen van scheldwoorden.
 • Hitler skin, hakenkruis en andere tweede wereldoorlog-gerelateerde zaken.
 • Het misbruiken van bugs waardoor je bijv. kan duplicaten of dingen kapot/dood kan maken die normaal niet zouden kunnen.
 • Overkopen van je account. Ook de nieuwe gebruiker van het account krijgt een ban indien je hem verkoopt.
 • Stalken of doorgeven van iemands persoonsgegevens (zoals naam, adres, etc).
 • Het misbruiken van iemands persoonsgegevens (zoals naam, adres, etc).
 • Frauderen: liegen over een aankoop.
 • Het ingame verkopen van accounts (niet pers├ę minecraft accounts).
 • Het regelen van een ingame betaling met daartegenover staand een item, rank, ingame geld of functie van de TCshop is niet toegestaan. (naar voorbeeld: Speler 1 betaald ingame 100k aan speler2, speler 2 koopt voor speler 1 een rank via de TCshop). Wij als server zullen tickets waarbij dit gebeurd niet behandelen. Hieronder valt ook betalingen met een Kadobon/kaart, waardebon/kaart of betalingen met echt geld overgemaakt via een rekening.


Naast de algemene ThinkCraft regels zoals hierboven vermeld, kunnen er per type gamemode ook nog aanvullende regels van toepassing zijn. Deze regels staan hieronder vermeld. Het overtreden van deze regels wordt naar eigen inzicht bestraft door een op de gamemode aanwezige moderator.

Survival regels

 • Items onder de minimumprijs verkopen, bijvoorbeeld diamonds onder 6$ verkopen.
 • Misbruik maken van het kompas en powertool.
 • Bewegende redstone mechanismen maken in warp shops.
 • Maximaal 20 koop/verkoop signs per shop in de warp shops.
 • Het plaatsen van Tp signs, wool poortals of bordjes die verwijzen naar een shop buiten warp shops in je winkel. Dit resulteert in het opzeggen van de huur van je shop.
 • Op reguliere basis de newestregion claimen.
 • Traps maken waardoor andere leden dood kunnen gaan.
 • Scammen/oplichten.
 • Meer dan 20 spawners per chunk hebben.
 • Meer dan 50 hoppers per chunk hebben.
 • Meer dan 10 armor stands per chunk hebben.
 • Bouwen bovenop de Nether.


Een ogenblik geduld!

Een moment geduld alstublieft...